Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych

Jacek Kolibski, prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości