Bank ziemi programu Mieszkanie Plus się powiększy

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) został skierowany przez rząd do Sejmu. Celem nowelizacji jest przyspieszenie realizacji funkcjonującego obecnie programu Mieszkanie Plus.

Rządowy program Mieszkanie Plus zastąpił program Mieszkanie dla Młodych. Różnica pomiędzy programami jest znacząca, gdyż Mieszkanie dla Młodych było związane z możliwością zakupu mieszkania, natomiast funkcjonujący obecnie program Mieszkanie Plus wspiera rynek mieszkań na wynajem. Za dostępność mieszkań do wynajęcia w ramach inwestycji objętych programem odpowiada rząd oraz samorządy przy współpracy z deweloperami.

Program Mieszkanie Plus

Beneficjentami programu Mieszkanie Plus mogą zostać osoby, których dochody są za wysokie, aby mogły one starać się o przyznanie mieszkania komunalnego od gminy, ale równocześnie zbyt niskie, aby otrzymały w banku kredyt hipoteczny.
W ramach programu Mieszkanie Plus beneficjent może skorzystać z dwóch modeli. Pierwszym z nich jest wyłącznie wynajem mieszkania, bez możliwości uzyskania prawa własności lokalu. W drugim modelu najemca może przejąć mieszkanie na własność, jednak musi on liczyć się z dodatkową opłatą przez cały okres najmu. Proces przejęcia mieszkania na własność ma trwać od 15 do 30 lat.

Czym jest Krajowy Zasób Nieruchomości?

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) to instytucja, która powstała na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Krajowy Zasób Nieruchomości działa na podstawie ustawy i statutu. Do najważniejszych zadań, jakie spoczywają na KZN jest m.in. gospodarowanie nieruchomościami, które wchodzą w skład jego zasobu oraz podejmowanie działań, które mają na celu realizację inwestycji o charakterze mieszkaniowym. KZN ma także przyczyniać się do rozwoju budownictwa czynszowego w Polsce. KRZ odpowiada też za realizację programu rządowego Mieszkanie Plus. Siedziba biura Krajowego Zasobu Nieruchomości mieści się w Warszawie. KZN składa się z trzech departamentów: Departamentu Organizacyjnego, Departamentu Transakcyjnego oraz Departamentu Technicznego.
Obecnie rolę Prezesa pełni Bartłomiej Druziński , który został powołany przez Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz w dniu 19 marca 2020 roku.

Nowelizacja ustawy – co ma na celu?

Projekt nowelizacji ustawy o KZN ma na celu przyspieszenie procesu realizacji inwestycji powstających w ramach rządowego programu. Głównym celem nowelizacji jest, aby proces pozyskiwania gruntów pod budowę nieruchomości mógł przebiegać sprawniej.
Krajowy Zasób Nieruchomości funkcjonuje na podstawie ustawy z września 2018 roku, która mówi o gromadzeniu nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Nieruchomości te mają być zarządzane w taki sposób, aby zwiększyła się na polskim rynku dostępność mieszkań do wynajęcia atrakcyjnych cenowo.

Budowa banku ziemi w Krajowym Zasobie Nieruchomości

Na chwilę obecną założenia rządu odnośnie budowania banku ziemi KZN nie posuwają się na tyle szybko, jak szacowano. W zasobach Krajowego Zasobu Nieruchomości znajduje się obecnie około 1 tys. hektara gruntów budowlanych, na których może powstać około 60 tysięcy lokali mieszkalnych na wynajem. Gruntów jest w dalszym ciągu zbyt mało, aby rząd mógł realizować inwestycje w ramach programu „Mieszkanie Plus” w takim tempie, jakie początkowo zakładał.

Założenia projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Projekt nowelizacji ustawy o KZN złożony przez rząd do Sejmu zakłada, że spółki należące do Skarbu Państwa będą miały w obowiązku przekazywać cyklicznie wykaz nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wykazy takie mają obejmować nieruchomości, którymi spółki te gospodarują. W sytuacji, kiedy Krajowy Zasób Nieruchomości przejmie grunt od spółki, zapłaci jej kwotę, na jaką grunt ten zostanie wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego.
Rząd chce ponadto, aby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencja Mienia Wojskowego otrzymywały 90% udziału w dochodach, które byłyby uzyskiwane ze zbycia nieruchomości przejętych do Krajowego Zasobu Nieruchomości.
Z obowiązku przekazywania gruntów do zasobu Krajowego Zasobu Nieruchomości mają być zwolnione Lasy Państwowe.

źródło: komercja24.pl

Print Friendly, PDF & Email