Wałbrzyska SSE kupiła tereny inwestycyjne w Brzegu

Tereny inwestycyjne przy ul. Małujowickiej w Brzegu zostały sprzedane Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INWEST PARK” (WSSE). Akt notarialny sprzedaży został podpisany przez burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka oraz wiceprezesów WSSE Krzysztofa Dryndę i Kamila Zielińskiego.

W trakcie spotkania burmistrz Brzegu podkreślił, że bardzo się cieszy, że doszło do tej transakcji i ma nadzieję na rychłe inwestycje na tym terenie. Zaznaczył też, że sprzedaż terenów przy ul. Małujowickiej na rzecz WSSE to szansa dla miasta. Pozyskane środki ze sprzedaży Zielonki zostaną wykorzystane na kolejne planowane w 2020 r. inwestycje w mieście.

Podstawowym argumentem przemawiającym za sprzedażą terenu przy ulicy Małujowickiej były koszty uzbrojenia terenu , wraz z wyburzeniem obiektów powojskowych, które poniesie spółka WSSE. Kwota niezbędna do wykonania tych zadań to ok. 20 mln zł.

WSSE, w celu poprawy atrakcyjności tego terenu wybuduje również halę produkcyjną za kwotę ok. 20 mln zł o powierzchni ok 5 000 mkw. na potrzeby przyszłych inwestorów.

źródło: terenyinwestycyjne.info

Print Friendly, PDF & Email