Walka o 14,5 mln zł na scalanie gruntów w woj. podlaskim

Województwo podlaskie stara się o uzyskanie 14,5 miliona złotych na scalanie gruntów. Środki finansowe, o które można wnioskować, pochodzą z funduszy Unii Europejskiej.

Wszystkie samorządy mogą składać wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabór wniosków rozpocznie się 22 kwietnia a zakończy 6 maja.
Samorząd woj. podlaskiego podkreśla, że scalanie gruntów jest tu bardzo potrzebne, gdyż jest bardzo dużo rozdrobnionych gruntów, których scalenie umożliwiłoby rozpoczęcie inwestycji.

Print Friendly, PDF & Email