W jakiej odległości może powstać farma wiatrowa?

Farmy wiatrowe są coraz bardziej popularne. Jednak miejsca ich usytuowania muszą zostać uregulowane w odpowiednich przepisach. Przede wszystkim, powinny zostać jasno określone odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej. Zbyt mała odległość może mieć negatywny wpływ na zdrowie. W  Wielkiej Brytanii odległość zależy od wysokości posadowienia turbiny i wynosi od 1000 do 3000 m.

 

Print Friendly, PDF & Email