Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

Chcesz sprawdzić treść księgi wieczystej? Potrzebujesz odpisu albo wyciągu z księgi? Sprawdź, jak uzyskać wgląd do elektronicznej księgi wieczystej i jak złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie.

Treść księgi wieczystej możesz sprawdzić na stronie ekw.ms.gov.pl. Możesz wyszukać księgę, jeśli znasz jej numer. Jeśli go nie znasz — skontaktuj się z wydziałem ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości. Odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej uzyskasz bezpośrednio w centrali lub oddziale CIKW, listownie lub przez internet.

Przeglądanie treści ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne. Dopiero uzyskanie dokumentów z ksiąg wieczystych jest płatne.

Jeśli wniosek składasz przez internet i wybierasz opcję do samodzielnego wydrukowania, to zapłacisz:
• za odpis zwykły księgi wieczystej — 20 zł,
• za odpis zupełny księgi wieczystej — 50 zł,
• za wyciąg z księgi wieczystej:
• z jednego działu księgi wieczystej — 5 zł,
• z dwóch działów księgi wieczystej — 10 zł,
• z trzech działów księgi wieczystej — 15 zł,
• z czterech działów księgi wieczystej — 20 zł,
• za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej — 5 zł.

Jeśli wniosek składasz w centrali lub oddziale CIKW, listownie albo przez internet i wybierasz opcję przesłania dokumentu pocztą, to zapłacisz:
• za odpis zwykły księgi wieczystej — 30 zł,
• za odpis zupełny księgi wieczystej — 60 zł,
• za wyciąg z księgi wieczystej:
• z jednego działu księgi wieczystej — 15 zł,
• z dwóch działów księgi wieczystej — 20 zł,
• z trzech działów księgi wieczystej — 25 zł,
• z czterech działów księgi wieczystej — 30 zł,
• za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej — 10 zł.

Jeśli wniosek składasz w centrali CIKW, możesz:
– zapłacić w kasie centrali CIKW,
– zrobić przelew na numer konta Ministerstwa Sprawiedliwości:

Jeśli wniosek składasz w oddziale CIKW, możesz:
-zapłacić w kasie sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW,
– zrobić przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW.

Dokument dostaniesz od razu — jeśli wniosek składasz bezpośrednio w centrali, w oddziale CIKW albo przez internet,
jeśli wniosek wysyłasz pocztą do 30 dni kalendarzowych.

źródło: obywatel.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email