Ceny gruntów rolnych - w górę czy w dół?

Grunty rolne: właściciele wyhamowują ze sprzedażą?

Sytuacja w segmencie gruntów rolnych uległa w ostatnim czasie zmianom. Eksperci rynku dostrzegają, że sprzedający nie spodziewają się już tak dużych wzrostów cen z ziemie rolne, jak jeszcze w ubiegłym roku.

Ubiegły, 2015 roku, był burzliwy dla segmentu gruntów rolnych. Eksperci rynku ostrzegali przed słabnącą koniunkturą, która znalazłaby swoje odbicie w coraz to niższych cenach za grunty rolne.

Należy przypomnieć, że w 2015 roku dokonywały się największe od kilku ostatnich lat zmiany przepisów związanych z obrotem gruntami rolnymi. Ta wiadomość odbiła się w sposób widoczny na liczbie transakcji. Zarówno sprzedający, jak również kupujący, chcieli dopiąć transakcje jeszcze na obowiązujących wówczas zasadach.

Właściciele gruntów, jak również osoby zainteresowane ich nabyciem obawiały się, że nowe przepisy wprowadzą większe niż dotychczas obostrzenia w obrocie gruntami rolnymi. Obawiano się, że ograniczona zostanie możliwość zakupu ziemi rolnych przez inwestorów, którzy nie prowadzą aktywności rolnej.

Polskie ziemie rolne trafiły pod lupę inwestorów, ponieważ w stosunku do cen w innych krajach Unii Europejskiej, do ubiegłego roku były średnio 2 razy tańsze. Niskie ceny a także duża dostępność gruntów rolnych sprawiły, że nieruchomościami zainteresowało się wielu inwestorów. Część z nich miało w planach odrolnienie gruntów i przeznaczenie ich pod na przykład budowę magazynów lub osiedli mieszkalnych. Zapowiadane zmiany sprawiły jednak, że spora część tych inwestorów wstrzymała się z decyzja o zakupie polskiej ziemi.

Wiedząc o tym, że już niebawem zagraniczni inwestorzy zaczną wykupywać ziemie rolne w naszym kraju, polscy inwestorzy również zaczęli im się baczniej przyglądać. Zauważalnie zwiększyło się zainteresowanie i liczba transakcji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się dotychczas grunty rolne, które po zakupie można odrolnić i przeznaczyć pod dowolną w zasadzie inwestycję. Inwestorzy planujący rolniczą działalność również przyspieszyli decyzje o zakupie ziemi, zanim zagraniczna konkurencja wykupi co lepsze w ich odczuciu ziemie. Wszystko zmieniło się jednak od końca ubiegłego roku, kiedy to w centrum zainteresowania znalazła się nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zmniejszenie zainteresowania gruntami rolnymi automatycznie przeniosła się na oczekiwania cenowe sprzedających. Ci bowiem albo zdecydowali się na zmniejszenie ceny za grunty, albo wycofali je na jakiś czas z rynku, uznając sprzedaż za zbyt mało opłacalną.

Ustawa miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, ale na chwilę obecną termin ten został przesunięty na 1 maja 2016 roku. Analitycy rynku zwracają uwagę na fakt, że nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zejdzie się w czasie z innym ważnym wydarzeniem – uwolnieniem rynku gruntów, czyli otwarciem rynku gruntów dla cudzoziemców, którzy są obywatelami państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub też Konfederacji Szwajcarskiej. Cudzoziemscy kupujący nie będą musieli uzyskiwać zezwolenia od Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup gruntów. Takie udogodnienie, o którym wiadomo już od dłuższego czasu, na przestrzeni miesięcy przyciągało zagranicznych inwestorów, czekających na możliwość dokonania transakcji. Sprzedający również oczekiwali tego momentu, gdyż mogliby negocjować ceny nieruchomości na swoją korzyść.

Czy jednak nowa ustawa, która ma wejść w życie w maju bieżącego roku nie ostudzi zapału zagranicznych kupujących? Wiele wskazuje na to, że tak właśnie może się stać. Równocześnie eksperci rynku obserwują, że również zapał sprzedających nieco ostygł. Mają oni świadomość, że chętnych na zakup ich gruntów może być znacznie mniej, niż w ubiegłych latach, co może zmusić ich do znacznych obniżek cen sprzedaży.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email